Príloha č. 3 (zákon o kybernetickej bezpečnosti, č. 69/2018)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: