Dodržiavanie primeraných a vhodných bezpečnostných opatrení podľa § 20 tohto zákona (§ 10, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: