Predĺženie platného rozhodnutia o akreditácii jednotky CSIRT (§ 13, ods. (5) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: