Oznamovacia povinnosť v prípade prekročenia identifikačných kritérií (§ 17, ods. (1))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: