Zodpovednosť za škodu prevádzkovateľom základnej služby (§ 19, ods. (8) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: