Lehota pre povinnosť poskytovateľa digitálnej služby prijať bezpečnostné opatrenia (§ 22, ods. (1) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: