Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby pri posudzovaní (§ 22, ods. (2),)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: