Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (§ 22, ods. (3) a (4) )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: