Informačná povinnosť poskytovateľa digitálnej služby (§ 22, ods. (4))

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: