Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: