Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: