Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: