Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplňujúce informácie

Súvisiace pojmy: