Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: