Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: