Legislatíva v pôsobnosti ostatných ústredných orgánov štátnej správy - zákony a súvisiace podzákonné predpisy

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: