Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: