Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: