Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: