Zákon č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: