Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: