Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: