Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: