Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: