Vyhláška č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: