Vyhláška č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: