Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: