Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: