Zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: