Zákon č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: