Zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: