Zákon č. 58/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1995

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: