Vyhláška č. 42/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: