Zákon č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: