Zákon č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1993

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: