Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: