Zákon č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: