Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: