Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: