§ 11 - § 17 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy / Skupina paragrafov (Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: