"Prevádzka, servis a podpora informačných technológií verejnej správy" (§ 16, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: