§ 18 - § 23 Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy / Skupina paragrafov (Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplňujúce informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: