"Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti obstarávania a implementácie" (§ 20, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: