"Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory" (§ 21, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: