"Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy" (§ 26, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplňujúce informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: