Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov úradom podpredsedu vlády (§ 31, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplňujúce informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: