"Bezpečnosť informačných technológií verejnej správy - Základné ustanovenia "(§ 18, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplňujúce informácie

Súvisiace pojmy: