Informačná technológia (§ 2, ods. 1., Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS, definícia)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: