Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§ 9, ods. 3,Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: