Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§ 13, ods. 1, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS, definícia)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: