Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán podľa § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§ 13, ods. 4, Zákon č. 95/2019 Z. z. o IT VS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: